Vilkår & Personvernerklæring

Vilkår for bruk av teaterbasen.no

Innledning:

Disse betingelsene gjelder for din bruk av teaterbasen.no. Det er kun tillatt å bruke teaterbasen.no om du er over 18 år. Du kan kun opprette en konto per organisasjon.

Om teaterbasen.no

 1. teaterbasen.no eies og driftes av Akershus Amatørteaterråd og er finansiert av Akershus fylkeskommune.
 2. teaterbasen.no er en lukket digitalt bindeledd mellom teatergrupper og oppkjøpere av teaterforestillinger. teaterbasen.no formidler kun informasjonen som partene har lagt inn i basen og er ikke en part i eventuelle kontrakter eller tvister som måtte oppstå mellom brukere av teaterbasen.no. Teaterbasen.no, ved Akershus Amatørteaterråd, kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig, hverken økonomisk eller på annen måte, for bruk av teaterbasen.no. All bruk skjer på eget ansvar.
 3. teaterbasen.no forbeholder seg retten til å utestenge brukere som ikke oppfølger vilkårene eller intensjonen bak siden.

 

Vilkår for bruk av tjenesten:

Ved å registrere deg som bruker eller ved å ta i bruk tjenestene, aksepterer du disse vilkårene, som inkluderer Retningslinjer for personvern, nedenfor.

Vilkår for Teatergrupper:

Med Teatergrupper menes en produksjonsenhet for teaterforestillinger.

 1. Som kontaktperson for en teatergruppe er du ansvarlig for at du er rettmessig eier av forestillingen og media som lastes opp, eller at du innehar alle nødvendige rettigheter til forestillingen, inkludert retten til å bruke bilder, logoer e.l. i markedsføringen av forestillingen både etter åndsverkloven og personopplysningsloven og andre til enhver tid gjeldende lover.
 2. Du er ansvarlig for at informasjonen som er lastet opp til enhver tid er oppdatert og korrekt.
 3. Du forplikter deg til å forholde deg til oppkjøper på en profesjonell og ansvarlig måte.
 4. Teaterbasen.no forbeholder seg retten til uten forvarsel fjerne informasjon som antas å stride mot åndsverkloven, personopplysningsloven eller annet til enhver tid gjeldende lovverk.
 5. Teatergruppen skal holde teaterbasen.no skadesløs for ethvert krav som måtte oppstå i forbindelse med teatergruppens bruk av teaterbasen.no, herunder krav som oppstår som et resultat av at teatergruppen ikke har sikret seg samtlige nødvendige rettigheter til forestillingen, herunder bruk av rettigheter, bilder, personopplysninger e.l.
 6. Husk at bruk av bilder, materiale, manus, logoer, tekst og personopplysninger må avklares med relevante rettighetshavere, skuespillere og andre, i forkant.

Vilkår for Oppkjøpere:

Med Oppkjøper menes en som er i posisjon til å kjøpe forestillinger til visning.

 1. Som Oppkjøper er du ansvarlig for at du rettmessig representerer organisasjonen som du utgir deg som og er en reel oppkjøper.
 2. Du er ansvarlig for at informasjonen som ligger inne er oppdatert og korrekt.
 3. Du forplikter deg til å forholde deg til Teatergruppene på en profesjonell og ansvarlig måte.
 4. Teaterbasen.no tar ikke ansvar for at opplysningene som oppgis i teaterbasen.no er korrekt. All bruk av teaterbasen.no skjer på eget ansvar.

Generelle vilkår:

 1. Teatergruppen og oppkjøper er selv ansvarlige for kommunikasjonen mellom dem og eventuelle avtaler som inngås.. Teaterbasen.no er kun en formidler av informasjon og er ikke part i noen avtaler mellom partene, og vil heller ikke stille med bistand i så måte.

Personvernerklæring

Teaterbasen.no samler inn og behandler navn og epostadresse på kontaktpersoner, for at oppkjøper og teatergrupper skal kunne kontakte hverandre. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne bruke teaterbasen.no. Det vil ikke være mulig å bruke teaterbasen.no hvis ikke opplysningene oppgis.

Opplysningene blir ikke brukt til noen andre formål enn sørge for at brukere kan kontakte hverandre, og for at teaterbasen.no skal kunne ta kontakt hvis det er nødvendig i forbindelse med administrering av opplastninger på siden. Opplysningene vil være synlige for alle brukere av teaterbasen.no.

Både teatergrupper og oppkjøpere kan når som helst gå inn å slette eller redigere egne opplysninger. Teaterbasen.no lagrer opplysningene i tre år, deretter vil alle profiler som har vært inaktive i perioden slettes.

Akershus Amatørteaterråd er behandlingsansvarlig for opplysningene i basen. Hvis du ønsker å be om retting eller sletting av opplysningene kan du ta kontakt her: tone@akershus-atr.no. Du har også rett til å klage på behandlingen til Datatilsynet.

Opplysningene vil aldri deles med tredjepart eller lagres eller overføres til land utenfor EU.