Om oss

Om Teaterbasen:

I Akershus Fylkeskommune sin kulturplan for 2016–23 ligger det et ønske om å fremme og legge til rette for bærekraftig kultur. Det påpekes at kultur skal være en aktiv del i en regional samfunnsutvikling. Kulturavdelingen har i tillegg hatt fokus på mangfold, talent- og publikumsutvikling. Teaterbasek.no kan være med å oppfylle denne kulturpolitiske linjen for teaterfeltet i Akershus og videre inn i Viken. Å lage en møteplass for oppkjøper og teatergrupper passer inn i kulturplanen og Akershus fylkeskommune sine visjoner for kultur.

Hvorfor drifter en amatørteaterorganisasjon en nettside for salg av profesjonelle forestillinger?

Ideen til teaterbasen.no kom ut fra at vi spurte de kunstneriske ledere av amatørteater hva de trengte og ønsket seg. De lager egne profesjonelle forestillinger i tillegg til å drifte lokale teaterskoler og amatørteater. En kommune kan gi en profesjonell forestilling en runde i skolesekken, spaserstokken og lignende ordninger, eller teatergruppen kan ha et par visninger i et kulturhus. De profesjonelle har ikke kapasitet eller økonomi til å være produsenter og selge sine produkter. De fleste står uten et salgsnettverk. De mangler infrastruktur for salg av teater. Derfor fikk vi ideen til teaterbasen.no.

Akershus Amatørteaterråd/Viken Teaterråd:

Rådets hovedoppgave er å være en interesseorganisasjon. Vi er eid og etablert av amatørteatergrupper i fylket. I 2018 hadde vi 59 medlemmer. Vi veileder alle i fylke om amatørteatersaker. Siden 2006 har vi forvaltet for fylkeskommunen en åpen støtteordning for teaterproduksjon og teaterkurs. For medlemmer tilbyr vi voksenopplæringsmidler gjennom studieforbundet Kultur og Tradisjon og sender inn moms for våre medlemmer. Vi informere, opplyser, sender inn innspill/høringer, er politisk aktive, lager fellesarenaer for teaterfeltet, og finner aktuelt fagstoff for våre medlemmer. Vi er en del av den nasjonale foreningen Nettverk for regionale teaterråd.

Hvorfor støtter Akershus Fylkeskommune etablering av teaterbasen.no?

I Akershus Fylkeskommune sin kulturplan for 2016-23 ligger det et ønske om å fremme og legge til rette for bærekraftig kultur. Det påpekes at kultur skal være en aktiv del i en regional samfunnsutvikling. Kulturavdelingen har i tillegg hatt fokus på mangfold, talent- og publikumsutvikling. kan være med å oppfylle denne kulturpolitiske linjen for teaterfeltet i Akershus og videre inn i Viken. Å lage en møteplTeaterbasen.noass for oppkjøper og teatergrupper passer inn i kulturplanen og Akershus fylkeskommune sine visjoner for kultur.

Teaterbasen er en lukket digitalt bindeledd mellom teatergrupper og oppkjøpere av teaterforestillinger. Teaterbasen formidler kun informasjonen som partene har lagt inn i basen.

 

Teatergruppe:

Med Teatergrupper menes en produksjonsenhet for teaterforestillinger. På teaterbasen.no legger teatergruppet gratis selv ut de forestillinger teatergruppen eier for turne og har ute for salg til oppkjøpere i et gitt periode. Oppkjøper forhandler og tar kontakt direkte med dere.

  1. Som kontaktperson for en teatergruppe er du ansvarlig for at du er rettmessig eier av forestillingen og media som lastes opp, eller at du innehar alle nødvendige rettigheter til forestillingen, inkludert retten til å bruke bilder, logoer e.l. i markedsføringen av forestillingen både etter åndsverkloven og personopplysningsloven og andre til enhver tid gjeldende lover.
  2. Du er ansvarlig for at informasjonen som er lastet opp til enhver tid er oppdatert og korrekt.
  3. Du forplikter deg til å forholde deg til oppkjøper på en profesjonell og ansvarlig måte.
  4. Teaterbasen.no forbeholder seg retten til uten forvarsel fjerne informasjon som antas å stridemot åndsverkloven, personopplysningsloven eller annet til enhver tid gjeldende lovverk.
  5. Teatergruppen skal holde teaterbasen.no skadesløs for ethvert krav som måtte oppstå iforbindelse med teatergruppens bruk av teaterbasen.no, herunder krav som oppstår som et resultat av at teatergruppen ikke har sikret seg samtlige nødvendige rettigheter til forestillingen, herunder bruk av rettigheter, bilder, personopplysninger e.l.
  6. Husk at bruk av bilder, materiale, manus, logoer, tekst og personopplysninger må avklares med relevante rettighetshavere, skuespillere og andre, i forkant.

 

Oppkjøpere:

Med Oppkjøper menes en som er i posisjon til å kjøpe forestillinger til visning. Teaterbasen.no tilbyr deg gratis å lete etter turneforestillinger og teatergrupper du ønsker å kjøpe og få kontrakt med. Kjøper forhandler direkte med teatergruppene.

  1. Som Oppkjøper er du ansvarlig for at du rettmessig representerer organisasjonen som du utgir deg som og er en reel oppkjøper.
  2. Du er ansvarlig for at informasjonen som ligger inne er oppdatert og korrekt.
  3. Du forplikter deg til å forholde deg til Teatergruppene på en profesjonell og ansvarlig måte.
  4. Teaterbasen.no tar ikke ansvar for at opplysningene som oppgis i teaterbasen.no er korrekt.

 

All bruk av teaterbasen.no skjer på eget ansvar.


 

Akershus Amatørteaterråd (Viken Teaterråd f.o.m. 2020)

Besøksadresse: Strømsveien 62, 2010 Strømmen

Postadresse. P.b. 50, 2010 Strømmen

Daglig leder: Tone Runsjø tone@akershus-atr.no 

Nettside: www.akershus-atr.no 

Org.nr: 992 299 983